Hala B i B1

GODINA REALIZACIJE

2017. glavni projekt
2018. suradnja na izvedbenom projektu

TLOCRTNE DIMENZIJE

20 m x 26.5 m

LOKACIJA

Ivanec

ZANIMLJIVOST

Objekt je nadogradnja na postojeći industrijski kompleks hala s kranskim dizalicama nosivosti 10t. Zahtjev investitora bio je korištenje postojećih stupova susjednih hala te spajanje sve u jednu funkcionalnu cjelinu. Na liniji spajanja hale B i B1 na zahtjev investitora izbačeni su stupovi, a raspon od 17 m premošten je rešetkom koja preuzima opterećenja od krova i kranske staze.

Hala E

GODINA REALIZACIJE

2017. glavni i izvedbeni projekt

TLOCRTNE DIMENZIJE

90 m x 18.5 m

LOKACIJA

Ivanec

ZANIMLJIVOST

Konstrukcija objekta je čelična okvirna konstrukcija s upetim stupovima u temeljnu ploču. U cijeloj dužini hale projektirana je i izvedena kranska staza s dvije dizalice, svaka nosivosti 10 t.

KP konstrukcije d.o.o.

 
Adresa: Hrnetić 69a, 47000 Karlovac
OIB:  72466073946
IBAN: HR6723400091110708193
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu s MB: 04336496
Temeljni kapital je 20000 HRK u cijelosti uplaćen. Uprava društva: Krunoslav Pavković

Kontakt osoba:
Dr.sc. Krunoslav Pavković, dipl. ing. građ.
gsm: +385 (0) 91 575 34 40
mail: krunoslav.pavkovic@kpkonstrukcije.hr