GODINA REALIZACIJE

2016. glavni i izvedbeni projekt

TLOCRTNE DIMENZIJE:

25 m × 60 m

LOKACIJA

Varaždin

ZANIMLJIVOST

Konstrukcija skladišta je čelična okvirna konstrukcija sa zategom na visini strehe. Visina objekta u strehi je 7.6 m, a utrošak čelika 36 kg/m2.

Leave a Reply

KP konstrukcije d.o.o.

 
Adresa: Hrnetić 69a, 47000 Karlovac
OIB:  72466073946
IBAN: HR6723400091110708193
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu s MB: 04336496
Temeljni kapital je 20000 HRK u cijelosti uplaćen. Uprava društva: Krunoslav Pavković

Kontakt osoba:
Dr.sc. Krunoslav Pavković, dipl. ing. građ.
gsm: +385 (0) 91 575 34 40
mail: krunoslav.pavkovic@kpkonstrukcije.hr